image 1 image 2 image 3

Фирма „Славов кастинг -сервиз и технологии“ е създадена през 2013 год в Германия и през 2014 се премества в България. Фирмата е основана от 37 годишният български инженер Антон Иванов Славов -с над 12 годишен опит в леенето под налягане в България и по света. Фирмата се специализира в доставката на технически и технологични решения в областа на леенето под налягане на цветни сплави-от проектиране на производственият процес до обучение на персонала. Специализирана е за работа с машини на всички основни , световни производители и съдрудничи тясно с техните производствени и сервизни центрове. -доставя и консумативи за производството-обмазки , сплави , манипулатори , прескамери и др.

Продукти

Доставка на машини за леене под налягане- нови и втора употреба

Сервиз на ел и хидравличното оборудване на машините

Доставка на периферно оборудване -пещи , манипулатори

доставка на машини за последващо повърхностно обработване

Доставка на обмазки , работни течности , и др.

Tехнологична помощ

Оценки на оборудване

Транспорт на специализирано оборудване

Референции

Фирмата сътрудничи успешно с фирми като „Buhler AG“-Suisse ,FISS Maschines -Germany , „Maicopresse“-Italy ,IDRA -Italy, SHIMI Machinery -China , Yuzimi -China, Spesima -Bulgaria, Balossi -Italy , MARBO -Italy ,Metalpres -Turkey , EJP Maschines -Tosca - Germany ,ELRO -Turkey и др.

Проекти

Реализирани успешни проекти в Украйна , Геермания , Корея , Босна и Херцеговина , Република Сърбия , Дания , Молдова и България.

Свържете се с Нас

''Славов кастинг -сервиз и технологии'' ЕООД , 9870 гр.Върбица, България ул.“Иван Вазов “ 7

VAT:BG 202721378 Haarener Gracht 7 a 52080 Aachen Deutschland

Email 1: slavov.littechnologii@mail.ru

Email 2: antonyslavov@gmail.com

Tel 1: +359897200780

Tel 2: +359884411418

Tel 3: +4917625451774